Museon alkuvaiheet

Kotimuseo on nimetty perustajansa, isäni Keijo Saarisen mukaan. Hän perusti pienen kotimuseon 1960-luvun alussa
kesämökillemme Rääkkylän Niemiseen.

Keijo Saarinen museossa
Museon perustaja Keijo Saarinen 1960-luvun alussa.

Museotilaksi valikoitui toinen puoli mökkitontille tuodusta vanhasta hirsiaitasta.

Museon kokoelma kasvoi hiljalleen ensisijaisesti Rääkkylästä saaduista ja löydetyistä esineistä. Maatalous, kotiaskareet, vanhat käsityöt ja sotahistoriaan liittyvät asiat olivat kokoelmassa parhaiten edustettuina.

Museon toiminta hiljeni kuitenkin pian, kun Keijo kuoli yllättäen vuonna 1970. Hiljaiselo kesti pitkään, kunnes itse aloin elvyttää toimintaa 1990-luvulla.


Museon toiminta

Toiminta-ajatus

Keijon kotimuseo tallentaa ja vaalii Rääkkylänmaatalousvaltaiseen historiaan liittyvää perinnettä sekä erityisesti koululaitoksen toimintaa.

Painopisteet

Museon keskeiset painopisteet ovat opettajien ja oppilaiden arki unohtamatta oppilaiden harrastuksia. Muut pienemmät aihealueet ovat metsä- ja maatalous sekä sota-ajan toimet.

Arvot

Kulttuuriperinnön vaaliminen, asiantuntemus, esineisiin liittyvät tarinat.

Keijo Saarinen museossa
Keijo Saarinen tutkii esineistöä 1960-luvun alussa.

Keijon kotimuseo | Keijontie 50, Rääkkylä | timppas(at)kolumbus.fi | 045-324 9010